Laikraksts Latvietis

Pertas Daugavas Vanadžu pusdienas

Varējām atkal sapazīties visai pieņemamā skaitā

  Laikraksts Latvietis Nr. 724, 2022. g. 26. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Judīte Grīnfelde, Ruta Auziņa, Anita Rudaka, Māra Hope. FOTO Anita Rudaka.