Laikraksts Latvietis

Brīnumainā Bērdsvila (Birdsville) (2)

Tuksneša ceļojums

  Laikraksts Latvietis Nr. 725, 2022. g. 2. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

Mārī (Marree) pārdošanā. FOTO Marija Perejma.