Laikraksts Latvietis

Brīnumainā Bērdsvila (Birdsville) (3)

Tuksneša ceļojums

  Laikraksts Latvietis Nr. 726, 2022. g. 9. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

Karaliskā lidojošo ārstu dienesta (Royal Flying Doctor Service) bāze Mārī (Marree). FOTO Marija Perejma.