Laikraksts Latvietis

Brīnumainā Bērdsvila (Birdsville) (3)

Tuksneša ceļojums

  Laikraksts Latvietis Nr. 726, 2022. g. 9. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

Viljama Krīka hotelī šilte ar attālumiem līdz Austrālijas pilsētām. FOTO Marija Perejma.