Laikraksts Latvietis

Reformācijas dienas dievkalpojums

Šogad klātienē Sv. Krusta baznīcā

  Laikraksts Latvietis Nr. 726, 2022. g. 9. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

Melburnas latviešu ev. lut draudzes mācītāja Helga Jansone Reformācijas dienas dievkalpojumā. FOTO Ojārs Greste.