Laikraksts Latvietis

Pertas Daugavas vanagi vēl tomēr „Zem Ozola“

Ne lietus, ne pārāk silta saule nevar mūs ietekmēt

  Laikraksts Latvietis Nr. 726, 2022. g. 9. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

DV Pertas nod. biedri un viesi „Zem Ozola“. FOTO Anita Rudaka.