Laikraksts Latvietis

„Saules Svētki“

Kultūras dienu Līdzekļu vākšanas koncerts

  Laikraksts Latvietis Nr. 727, 2022. g. 18. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

Tautas dejo kopas „Ritenītis“ dejotāji kori „Daina“ un „Veseris“ pavadījumā. FOTO Dāvids Zemdegs.