Laikraksts Latvietis

Brīnumainā Bērdsvila (Birdsville) (8)

Tuksneša ceļojums

  Laikraksts Latvietis Nr. 731, 2022. g. 14. dec.

Foto - Laikraksts Latvietis

Vira Miru stāsts. FOTO Marija Perejma.