Laikraksts Latvietis

Lūdzu Ludzā!

2023. gada vasaras pirmais 3x3 saiets – „Tauta“

  Laikraksts Latvietis Nr. 734, 2023. g. 9. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

Ludzas Amatnieku centrā Saļimons Ķipļuks ierādīs, kā pīt peternes jeb auklu vīzes un veidot skalu grozus.