Laikraksts Latvietis

Ziemassvētku vecīša bārda

Muzeja „Latvieši pasaulē“ decembra „Mēneša priekšmets“

  Laikraksts Latvietis Nr. 734, 2023. g. 9. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

Ferlanda Krūmiņa Ziemassvētku vecīša bārda. FOTO Muzejs „Latvieši pasaulē“.