Laikraksts Latvietis

Annas Ziedares Vasaras vidusskola

48. mācību gads ir iesācies!

  Laikraksts Latvietis Nr. 735, 2023. g. 16. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

Annas Ziedares Vasaras vidusskolas 48. mācību gads iesācies. FOTO Kārla Tuktēna.