Laikraksts Latvietis

Jaunatnes dienas atgriežas Adelaidē (2)

Tautas dejas, LJAA kopsapulce un Jaunatnes muzikālais koncerts

  Laikraksts Latvietis Nr. 736, 2023. g. 24. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

Jaunā LJAA valde. No kreisās: Ingrīda Dārziņa (vicepriekšsēde Melburnā), Aleksandrs Dārziņš (LJAA kasieris), Kārla Tuktēna (LJAA valdes priekšsēde), Tamāra Līduma (vicepriekšsēde Adelaidē), Aija Dragūna (vicepriekšsēde Sidnejā). FOTO Kalvis Švolmanis.