Laikraksts Latvietis

Ziņas no Annas Ziedares Vasaras vidusskolas

AZVV laikraksta „AZVV Dienas ziņas“ raksti 12. un 13. janvārī

  Laikraksts Latvietis Nr. 737, 2023. g. 31. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

Skolotāji 4. klases vakariņās. No kreisās: Valdis Krādziņš, Zinta Ozoliņa, Iveta Laine, Rūdis Dancis, Aija Dragūna. FOTO RadioRūdis.