Laikraksts Latvietis

PBLA pārstāvji darba vīzītē Rīgā

Tikšanās ar valsts un pašvaldības pārstāvjiem

  Laikraksts Latvietis Nr. 741, 2023. g. 1. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: PBLA pārstāvniecības Latvijā vadītājs Jānis Andersons, ALA nozares „Labdarība Latvijā“ vadītāja Diāna Kārkliņa, Saeimas deputātu grupas sadarbībai ar diasporu pārstāvji Hosams Abu Meri un Edmunds Jurēvics, PBLA priekšsēdis Pēteris Blumbergs, ALA Izglītības nozares vadītāja Elisa Freimane, LNAK valdes priekšsēdis Fritz Traugott-Kristbergs, ELA pārstāve un Frankfurtes latviešu biedrības vadītāja Mārīte Kļaviņa, PBLA izpilddirektors Raits Eglītis. FOTO PBLA.