Laikraksts Latvietis

PBLA pārstāvji darba vīzītē Rīgā

Tikšanās ar valsts un pašvaldības pārstāvjiem

  Laikraksts Latvietis Nr. 741, 2023. g. 1. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Speciālo uzdevumu vēstniece Elita Gavele, LNAK valdes priekšsēdis Fritz Traugott-Kristbergs, ALA nozares „Labdarība Latvijā“ vadītāja Diāna Kārkliņa, ALA Izglītības nozares vadītāja Elisa Freimane, Ārlietu ministrijas Parlamentārā sekretāre Gunda Reire, PBLA priekšsēdis Pēteris Blumbergs, PBLA izpilddirektors Raits Eglītis, ELA pārstāve un Frankfurtes latviešu biedrības vadītāja Mārīte Kļaviņa, PBLA pārstāvniecības Latvijā vadītājs Jānis Andersons. FOTO PBLA.