Laikraksts Latvietis

Melburnas Latviešu Ciema ziņas

Marta mēnesis

  Laikraksts Latvietis Nr. 743, 2023. g. 15. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Anna Cinkus un aprūpētāja Ilze ar Valentīna dienas dāvaniņām. FOTO Ingrīda Biezaite.