Laikraksts Latvietis

„Dilles tante“ arī Melburnā

SLT viesizrāde un „nometne“ skolas bērniem

  Laikraksts Latvietis Nr. 743, 2023. g. 15. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

Vistas dejo, kamēr Dilles Tante (Jānis Čečiņš) snauž. Pirmais no kreisās Matīss Kaziņš (ALT), Melburnas Daugavas skolas bērni. FOTO Edgars Greste.