Laikraksts Latvietis

„Dilles tante“ arī Melburnā

SLT viesizrāde un „nometne“ skolas bērniem

  Laikraksts Latvietis Nr. 743, 2023. g. 15. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

Dilles Tante staigā pa parku un osta puķes. Pirmais no kreisās Matīss Kaziņš. FOTO Edgars Greste.