Laikraksts Latvietis

„Dilles tante“ arī Melburnā

SLT viesizrāde un „nometne“ skolas bērniem

  Laikraksts Latvietis Nr. 743, 2023. g. 15. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

Melburnas Daugavas skolas bērni tēlo vecākus ļaudis Dilles Tantes (Jānis Čečiņš) un policista Anša (Ojārs Greste) precībās. Pirmais no kreisās Matīss Kaziņš (ALT), centrā ierēdne (Aija Brūvere). FOTO Edgars Greste.