Laikraksts Latvietis

„Mirkļi Melburnas latviešu sabiedrības dzīvē“

Vēsture Igora Dimita fotogrāfijās

  Laikraksts Latvietis Nr. 743, 2023. g. 15. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

Rotas koris 1986. gada gadskārtējā koncertā diriģenta Viktora Bendrupa vadībā. FOTO Igors Dimits.