Laikraksts Latvietis

„Mirkļi Melburnas latviešu sabiedrības dzīvē“

Vēsture Igora Dimita fotogrāfijās

  Laikraksts Latvietis Nr. 743, 2023. g. 15. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

Reklāma laikrakstā „Austrālijas Latvietis“, Nr.1851 (31.10.1986).