Laikraksts Latvietis

Lindas Veskas izstāde „Nemierīgs“ Hobartā

Tika prezentēts arī skaņas pasākums

  Laikraksts Latvietis Nr. 743, 2023. g. 15. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisas:  Dace Šuga (Shugg), Kārlis Pārums, Elizabeta Bičevska, Elga Skrastiņa, Linda Veska, Līga Veska. FOTO Mārtiņš Bičevskis.