Laikraksts Latvietis

Manas atmiņas – Aspazija, Brigadere, Skalbe,...

Rakstniecības, skolu vēstures un izrakteņu muzejs

  Laikraksts Latvietis Nr. 748, 2022. g. 20. apr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Centrālā Paidagoģiskā Institūtā. Alma Neilande priekšā ar čūsku, aiz mugures viņai Jānis Greste.