Laikraksts Latvietis

Latvijas Goda konsuli Austrālijā un Jaunzēlandē

Pulcējas ikgadējā darba sanāksmē Kanberā

  Laikraksts Latvietis Nr. 750, 2023. g. 3. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Vēstnieks un Goda konsuli. No kreisās: Dermots Ross (Ouklenda), Džons Milfords (Velingtona), Juris Meija (Kvīnslande (Brisbane)), vēstnieks Marģers Krams, Valdis Tomanis (Dienvidaustrālija (Adelaide)), Jānis Purvinskis (Rietumaustrālija (Perta)), Mārtiņš Tuktēns (Jaundienvidvelsa (Sidneja). FOTO Raitis Freimanis.