Laikraksts Latvietis

Kopīgi darināti tautastērpi

Aprīļa mēneša priekšmets

  Laikraksts Latvietis Nr. 750, 2023. g. 3. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Cepuru veidne. Izmantota Alsungas tautastērpa cepuru izgatavošanai tautas deju kopas „Diždancis“ vīriem Toronto, Kanādā 20. gadsimta 70. gados. Muzeja un pētniecības centra „Latvieši pasaulē“ krājums. FOTO Muzejs „Latvieši pasaulē“.