Laikraksts Latvietis

Kopīgi darināti tautastērpi

Aprīļa mēneša priekšmets

  Laikraksts Latvietis Nr. 750, 2023. g. 3. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Toronto latviešu biedrības sestdienas skolas vecāki mācās rokdarbus un darina tērpus Toronto latviešu biedrības namā 1984. gadā. Lilijas Balgalves-Treimanes dāvinājums. Foto no muzeja un pētniecības centra „Latvieši pasaulē“ krājuma. FOTO Muzejs „Latvieši pasaulē“.