Laikraksts Latvietis

Kopīgi darināti tautastērpi

Aprīļa mēneša priekšmets

  Laikraksts Latvietis Nr. 750, 2023. g. 3. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Deju kopas „Diždancis“ dejotāji Pasaules brīvo latviešu dziesmu dienās Minsterē, Vācijā 1987. gadā. No kreisās: Dace Miezīte, Alberts Vītols, Kaiva Sukse, vadītājs Zigurds Miezītis, Māra Tērauds, Atis Freimanis, Ruta Lauzis. Daļa no dancotāju tērpiem ir pašu gatavoti. Solveigas Miezītes dāvinājums. Foto no muzeja un pētniecības centra „Latvieši pasaulē“ krājuma. FOTO Muzejs „Latvieši pasaulē“.