Laikraksts Latvietis

Augsti ciemiņi Pertā

Ar vēstnieku pie gubernatoru

  Laikraksts Latvietis Nr. 751, 2023. g. 10. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Pieņemšana pie Rietumaustrālijas gubernatora. No kreisās: Ieva Apine, Sandra Krama, vēstnieks Marģers Krams, Rietumaustrālijas gubernators Kristofers Džons Dosons ar kundzi Darilinu Dosonu un Goda konsuls Pertā Jānis Purvinskis. FOTO WA Government House.