Laikraksts Latvietis

Melburnas Latviešu biedrība turpina darbu

Aicina piedalīties sarīkojumos

  Laikraksts Latvietis Nr. 753, 2023. g. 24. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Priekšējā rindā no kreisās: Melita Ozola, Iveta Laine un Daila Piksone. Aizmugurē no kreisās: Juris Ozols, Māra Piksone, Angelika Pētersone, Markus Dragūns, Gundega Druva, Jānis Saltups un Elvijs Lainis. FOTO Valdis Lainis.