Laikraksts Latvietis

Aizvesto piemiņas atceres sarīkojums Melburnā

Goda viesis Marģers Krams, Latvijas vēstnieks Austrālijā

  Laikraksts Latvietis Nr. 753, 2023. g. 24. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Latvijas Republikas vēstnieks Austrālijā, Marģers Krams ar Anitu Andersoni, MLOA valdes priekšsēdi, Latvijas vēstniecībā Kanberā 2023. gada 17. maijā. FOTO Vineta Freimane.