Laikraksts Latvietis

„Pāri laikam..“

Aprīlis Vītolu fondā

  Laikraksts Latvietis Nr. 753, 2023. g. 24. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Kārlis un Laura Vasarāji ar stipendiāti Anniju Sintiju Tomu. FOTO Vītolu fonds.