Laikraksts Latvietis

„Pāri laikam..“

Aprīlis Vītolu fondā

  Laikraksts Latvietis Nr. 753, 2023. g. 24. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Kopbilde no meža stādīšanas talkas, ko ik gadu rīko Apsīšu ģimene. FOTO Vītolu fonds.