Laikraksts Latvietis

Bezgalīgais stāsts

Laura Dumbere intervē Dzintru Geku

  Laikraksts Latvietis Nr. 755, 2023. g. 7. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Dzintra Geka Tomskā. FOTO no Dzintras Gekas personīgā arhīva.