Laikraksts Latvietis

Bezgalīgais stāsts

Laura Dumbere intervē Dzintru Geku

  Laikraksts Latvietis Nr. 755, 2023. g. 7. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Dzintra un Pēteris Vasks lec pāri ugunskuram Slobodskā pie Kirovas, kur bija izsūtīti Rainis ar Aspaziju. FOTO no Dzintras Gekas personīgā arhīva.