Laikraksts Latvietis

Latviešu dziesmu svētku tradīcijas turpinājums trimdā

Maija mēneša priekšmets

  Laikraksts Latvietis Nr. 755, 2023. g. 7. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Kamertonis, piederējis kordiriģentam Kārlim Karelim (1901-1988). Muzeja un pētniecības centra „Latvieši pasaulē“ krājuma priekšmets. Līgas Kareles dāvinājums Vaiņodes Novada muzejam. FOTO Muzejs „Latvieši pasaulē“.