Laikraksts Latvietis

Latviešu dziesmu svētku tradīcijas turpinājums trimdā

Maija mēneša priekšmets

  Laikraksts Latvietis Nr. 755, 2023. g. 7. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Pirmo Vispārējo latviešu dziesmu svētku 75 gadu atceres Dziesmu diena Fišbahā, Vācijā 1948. gadā. Foto no muzeja un pētniecības centra „Latvieši pasaulē“ krājuma. Līgas Kareles dāvinājums Vaiņodes Novada muzejam. FOTO Muzejs „Latvieši pasaulē“.