Laikraksts Latvietis

Latviešu dziesmu svētku tradīcijas turpinājums trimdā

Maija mēneša priekšmets

  Laikraksts Latvietis Nr. 755, 2023. g. 7. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Gēteborgas latviešu koris Zviedrijā 1958. gada 18. novembrī. Diriģents Kārlis Karelis pirmā rindā, vidū. Foto no muzeja un pētniecības centra „Latvieši pasaulē“ krājuma. Līgas Kareles dāvinājums Vaiņodes Novada muzejam. FOTO Muzejs „Latvieši pasaulē“.