Laikraksts Latvietis

Intervija – Guna Segar

Iepazīsimies ar Gunas ģimeni...

  Laikraksts Latvietis Nr. 756, 2023. g. 14. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Segaru ģimene. FOTO no Gunas Segara personīgā arhīva.