Laikraksts Latvietis

Latvijas vēsturisko krogu kataloga veidošana

Turpinājumā izpētīs trīs ceļu posmus Vidzemē un Sēlijā

  Laikraksts Latvietis Nr. 756, 2023. g. 14. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Brīdagas krogs. Viļķenes pagasts, Limbažu novads. 2023. g. 29. aprīlis. FOTO Valters Grīviņš.