Laikraksts Latvietis

Tēva pazudušais greznais tautastērps –

Atrasts neparastā veidā

  Laikraksts Latvietis Nr. 756, 2023. g. 14. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Alfrēds un Zigrīda piedalās gājienā Pasaules brīvo latviešu Dziesmu dienās Gotlandē, Zviedrijā 1979. gadā. Gata Gaujenieka dāvinājums. Foto no muzeja “Latvieši pasaulē“ krājuma.