Laikraksts Latvietis

Tēva pazudušais greznais tautastērps –

Atrasts neparastā veidā

  Laikraksts Latvietis Nr. 756, 2023. g. 14. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Zigrīda Bergholca Vācijā 1946. gadā. Gata Gaujenieka dāvinājums. Foto no muzeja „Latvieši pasaulē“ krājuma.