Laikraksts Latvietis

Tēva pazudušais greznais tautastērps –

Atrasts neparastā veidā

  Laikraksts Latvietis Nr. 756, 2023. g. 14. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Zigrīda un Alfrēds Gaujenieki 20. gs. 50. gados. Zigrīda un Alfrēds ilgus gadus bija latviešu skautu un gaidu kustības vadītāji Ņujorkā. Gata Gaujenieka dāvinājums. Foto no muzeja „Latvieši pasaulē“ krājuma.