Laikraksts Latvietis

Tēva pazudušais greznais tautastērps –

Atrasts neparastā veidā

  Laikraksts Latvietis Nr. 756, 2023. g. 14. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Gaujenieku ģimene Zigrīdas Gaujenieces darinātajos tautastērpos IV Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos Amerikā, Klīvlendā 1968. gadā. No kreisās: Mārtiņš, Zigrīda, Gatis un Alfrēds Gaujenieki. Aizmugurē Zigrīdas un Alfrēda krustdēls Edijs Ziemelis. Gata Gaujenieka dāvinājums. Foto no muzeja „Latvieši pasaulē“ krājuma.