Laikraksts Latvietis

Tēva pazudušais greznais tautastērps –

Atrasts neparastā veidā

  Laikraksts Latvietis Nr. 756, 2023. g. 14. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Zigrīda Gaujeniece ar Ņujorkas draudzes Jonkeru skolas 6. klases audzēkņiem ap 1970. gadu. Zigrīda strādāja latviešu skolā kā audzinātāja un dziedāšanas skolotāja. No kreisās: Aivars Gobiņš, Marģers Pinnis, Zigrīda Gaujeniece, Orests Leimanis, Filips Kļaviņš (mugurā Zigrīdas darināts Alfrēda Gaujenieka tautas tērps). Gata Gaujenieka dāvinājums. Foto no muzeja „Latvieši pasaulē“ krājuma.