Laikraksts Latvietis

14. jūnija komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

Baltieši pulcējas Sidnejas Latviešu namā

  Laikraksts Latvietis Nr. 756, 2023. g. 14. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Dr Juho Loover, Baltiešu komitejas priekšsēdis uzrunā publiku. FOTO Ojārs Greste.