Laikraksts Latvietis

14. jūnija komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

Baltieši pulcējas Sidnejas Latviešu namā

  Laikraksts Latvietis Nr. 756, 2023. g. 14. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Lietuvas vēstnieks Austrālijā Darius Degutis un Baltiešu komitejas priekšsēdis Dr. Juho Looveer. FOTO Mišele Heivuda (Michelle Haywood).