Laikraksts Latvietis

14. jūnija komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

Baltieši pulcējas Sidnejas Latviešu namā

  Laikraksts Latvietis Nr. 756, 2023. g. 14. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Baltiešu komiteja: No kreisās: Dr. Ojārs Greste, Andris Kariks, Toivo Rosenwald, priekšsēdis Dr. Juho Looveer, Saulius Stepulis, Lucy Emery (Department of Home Affairs), Daumantas Azarinskas. FOTO Jurgita Černauskaitė.