Laikraksts Latvietis

Baltiešu mākslinieku darbu izstāde

Aizvesto atceres sarīkojuma Sidnejā ietvaros

  Laikraksts Latvietis Nr. 756, 2023. g. 14. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Virge Nielsen „Klints 1, 2“; Dzidra Mitchell „Kontemplācija“. FOTO Ojārs Greste.