Laikraksts Latvietis

Baltiešu mākslinieku darbu izstāde

Aizvesto atceres sarīkojuma Sidnejā ietvaros

  Laikraksts Latvietis Nr. 756, 2023. g. 14. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Vija Spoģe-Erdmane „Krāsu spektrā“; Andra Krūmiņa „Bez nosaukuma’; Ojārs Greste „Nevainīgo slepkavība“. FOTO Ojārs Greste.