Laikraksts Latvietis

Vareni nosvinēti Jāņi Kanberā!

Pilni latviskās enerģijas

  Laikraksts Latvietis Nr. 757 un 758, 2023. g. 21. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Andris Kariks, Viktorija Mačēna un Vineta Freimane. FOTO Sanita Lūka.